Links

Hier onder sites/links, handig om te weten en waar wij mee samen werken.

VN verdrag:
pdf (overheid.nl)
Nederland voert het VN-verdrag Handicap uit – Iederin vn-verdrag-handicap_20180227.pdf (vng.nl)
wetten.nl – Regeling – Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – BWBV0004045 (overheid.nl)

Sites
-Alzheimer Nederland in Amersfoort:  Amersfoort e.o. | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)
-Autisme informatie centrum Amersfoort:  https://www.facebook.com/AICAmersfoort/
-Beweging 3.0:  Locaties – Beweging 3.0|- Ctaste Dineren in het donker:   https://ctaste.nl/|
-Clientenraad werk en inkomen:  Wat we doen | Clientenraad Werk en Inkomen Amersfoort
-Coalitie voor inclusie:  Home | Coalitie voor Inclusie
-FSB:  Home pagina vereniging LFB, door en voor mensen met een beperking
-Gehandicaptenplatform Den Bosch:  Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch (gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl)
-Handicap.nl:  Welkom bij HandicapNL | Voor de SamenWereld
-Iederin:  https://iederin.nl/
-Indebuurt033:  Home – Indebuurt033
-MEE clientondersteuning Amersfoort:  Home – MEE Utrecht, Gooi en Vecht (mee-ugv.nl)
-MuZieum:  https://muzieum.nl/
-Mijn leven 2.0:  Mijn Leven 2.0 – Inspiratie voor een goed leven met een fysieke beperking (mijnleventweepuntnul.nl)
-Onbeperkt aan de slag:  https://onbeperktaandeslag.nl/
-Ongehinderd:  https://ongehinderd.nl/
-Oogvereniging:  https://www.oogvereniging.nl/
-Ouderenbond PCOB:  Amersfoort – PCOB
-PactSamSam tegen armoede:  Pact Sam Sam – Samen tegen armoede
-Platform31:  Inclusiviteit en sociale cohesie – Platform31 | Kennis en netwerk voor stad en regio
-Rocov utrecht: https://www.rocovutrecht.nl/
-Rover toegankelijkheid OV:  Toegankelijkheid – Rover
-Solgu Utrecht:  homepage Solgu – SOLGU
-Stichting drempelvrij voor toegankelijk internet:  Stichting drempelvrij.nl | Waarmerk drempelvrij.nl – Stichting drempelvrij.nl
-Stichting present:  De Presentbeweging – Amersfoort (stichtingpresent.nl)
-Stichting Prokkel:  Over ons – Stichting Prokkel
-Toegankelijk Amersfoort:  Toegankelijk Amersfoort | Gemeente Amersfoort
-Vereniging inclusie nederland: Home – Inclusie Nederland
-Vereniging van ervaringsdeskundigen:  Home – Vereniging van Ervaringsdeskundigen (vved.org)
-Welzin:  WELZIN – Werkt voor mensen | In de regio
-Wijkteam Amersfoort:  Wijkteam Amersfoort – Wijkteam Amersfoort (wijkteam-amersfoort.com)

Filmpjes
– Sociale toegankelijkheid: Hoe mensen/kinderen met een kleine gebruiksaanwijzing zich welkom kunnen voelen in hun gemeente (weekvandetoegankelijkheid.nl)
-MKB gastvrijheidsbooster:  ‘Gastvrijheidsbooster’ – MKB Toegankelijk