Twitter

Een brief aan de informateur en de betrokken politieke partijen verstuurd, om extra aandacht te vragen voor de leefwereld van mensen met een beperking en hun naasten.
De brief is verzonden namens/samen met de gehele sector en achterban.
zie https://iederin.nl/wp-content/uploads/2024/01/24-0923-Oproep-voor-de-formatie-van-mensen-met-een-beperking.pdf

Load More