Ambassadeurs

Of je nu een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebt of chronisch ziek bent, de stichting Onbeperkt Amersfoort vindt dat in Amersfoort iedereen naar vermogen kan en mag meedoen.

Onbeperkt Amersfoort werkt met ambassadeurs, ook wel ervaringsdeskundigen genoemd.

Wij noemen hen ambassadeurs, omdat we vinden dat zij de belangrijkste mensen zijn binnen Onbeperkt Amersfoort. Onze ambassadeurs weten heel goed hoe zij anderen kunnen vertellen over de uitdagingen in het leven waar zij mee te maken hebben. Onze ambassadeurs zijn de boegbeelden van Onbeperkt Amersfoort.

Of je nu een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking hebt of chronisch ziek bent, Onbeperkt Amersfoort vindt dat iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Naar vermogen mee kunnen doen vraagt om bewustwording van de rechten van mensen met een beperking en chronisch zieken. Van henzelf en hun omgeving. De gemeente Amersfoort heeft zich voorgenomen zich in te zetten voor een toegankelijk en inclusief Amersfoort. Dat vraagt naast de gemeentelijke verantwoordelijkheid ook om brede maatschappelijke bewustwording van de rechten van mensen met een beperking en chronisch zieken. Deze rechten zijn gevat in het VN verdrag Handicap, waarvoor de gemeente in grote lijnen verantwoordelijkheid draagt voor de introductie en implementatie in de samenleving. Dit VN verdrag Handicap is het uitgangspunt voor de inzet van Onbeperkt Amersfoort.

De gemeente heeft Onbeperkt Amersfoort gevraagd om te helpen het VN verdrag Handicap de betekenis te geven die mensen met een beperking nodig hebben en verdienen. Samen met ervaringsdeskundigen die al bij de gemeente bekend zijn, wil Onbeperkt Amersfoort een netwerk van ambassadeurs bijeenbrengen, die op basis van eigen ervaringen weten wat leven met een beperking betekent en dit in onze stad breed willen uitdragen. Deze ambassadeurs vormen het kloppend hart van Onbeperkt Amersfoort.  Zo wordt niet alleen helder bij de gemeente Amersfoort zelf, maar ook in de stad bij scholen, instellingen, sportverenigingen, vervoerders, de horeca, winkels, festivals, (pop)podia, musea, bioscopen en het bedrijfsleven welke beslissingen genomen moeten worden om er actief voor te zorgen dat iedereen in Amersfoort volwaardig en zoveel als mogelijk zelfstandig mee kan en mag doen. Want meedoen is een gezamenlijke uitdaging van iedereen in de samenleving. En geen belemmering van mensen met een beperking alleen. 

Ervaringsdeskundigen zijn de juiste mensen als ambassadeur, omdat zij weten en uitstralen wat leven met een beperking of chronische ziekte inhoudt. Onze ambassadeurs brengen met hun kennis, kunde en ervaring een dialoog op gang met en informeren andere Amersfoorters, de gemeente, het bedrijfsleven, scholen en instellingen en behartigen belangen. Dat doen ze alleen, met hulp of samen met een ander. Zij nemen zitting in overlegstructuren om daar het geluid van mensen met een beperking en chronisch zieken in Amersfoort te laten horen. Daarnaast adviseren ze organisaties hoe zij met het VN verdrag Handicap kunnen werken. En tot slot kunnen onze ambassadeurs activiteiten opstarten in zijn/haar vrije tijd, of binnen de ruimte die een werkgever mogelijk maakt, om het VN verdrag Handicap breed uit te dragen.

Ambassadeurs van Onbeperkt Amersfoort:
  • zijn een (mee)denktank die gevraagd en ongevraagd adviseert;
  • zijn luis in de pels van de gemeente om haar beleid te monitoren en bij te stellen;
  • vormen een netwerk om successen te vieren;
  • zijn verhalenvertellers die ervaringen delen en bewustwording bevorderen; 
  • signaleren als gebruikers knelpunten in het dagelijkse leven;
  • zijn mensen die er toe doen en recht hebben op een leven, waarin gelijkwaardigheid voorop staat. 
  • Wat doen onze ambassadeurs
  • Hoe word je ambassadeur
  • Wie zijn onze ambassadeurs