Bestuur

voorzitter Esther Döll
secretaris (vacant)
penningmeester Frans Steeneveld
bestuurslid ambassadeur Luc Flamand
bestuurslid Jitske van Ginkel
bestuurslid Elly van Westerlaak
bestuurslid Conny Kooijman

Vacatures
We zijn dringend op zoek naar een secretaris.

Meer informatie vind je hier.

ANBI  status
Onbeperkt Amersfoort staat voor AMBI status geregistreerd onder RSIN 8090.67.511

Het beloningsbeleid voor bestuursleden is als volgt:
Alle bestuursleden werken Pro Deo voor de stichting en kunnen gemaakte kosten declareren.

Donaties aan de stichting kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL 94 INGB 0008 7302 68 t.n.v. Stichting Onbeperkt Amersfoort te Amersfoort.

Jaarrekeningen

Staat van baten en lasten  jaar 2020

Ontvangsten  Uitgaven 
Donaties€   15,00 Bankkosten€ 145,18
   Lidmaatschappen€   64,00
   Bestuurskosten€ 108,35
   Kosten website€   69,00
Totaal ontvangsten€   15,00 Totaal uitgaven€ 386,53

Balans  per 31-12-2020
Activa
Banksaldo           €  11.197,77

Staat van baten en lasten  jaar 2021

Ontvangsten  Uitgaven 
Donaties€   — Bankkosten€ 150,80
   Lidmaatschappen€   64,00
   Bestuurskosten€  —-,–
   Kosten website€   70,89
Totaal ontvangsten€   — Totaal uitgaven€ 285,73

Balans  per 31-12-2021
Activa
Banksaldo           €  10.912,04

Staat van baten en lasten  jaar 2022

Ontvangsten  Uitgaven 
Donaties€   — Bankkosten€ 183,36
   Lidmaatschappen€   64,00
   Bestuurskosten€   —,—
   Kosten website€   72,16
Totaal ontvangsten€   — Totaal uitgaven€ 319,52

Balans  per 31-12-2022
Activa
Banksaldo           €  10.592,52

Staat van baten en lasten  jaar 2023

Ontvangsten  Uitgaven 
Donaties€   — Bankkosten€ 222,80
   Lidmaatschappen€    64,00
   Bestuurskosten€ 112,42
   Kosten website€ 1523,02
Totaal ontvangsten€   — Totaal uitgaven€ 1922,24

Balans  per 31-12-2023
Activa
Banksaldo           €  8561,26