Over ons

Visie (hoe zien wij de toekomst?): 

Of je nu een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking hebt of chronisch ziek bent, de stichting Onbeperkt Amersfoort vindt dat in Amersfoort iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit zal niet voor iedereen op hetzelfde niveau zijn, want een beperking of chronische ziekte, brengt de nodige uitdagingen met zich mee om je weg te bepalen in de maatschappij. 

Onbeperkt Amersfoort wil, zoals het VN Verdrag Handicap het voorschrijft, dat Amersfoorters van alle leeftijden met een chronische ziekte en/of een fysieke, zintuiglijke, psychische en/of een verstandelijke beperking:

  • op dezelfde wijze worden behandeld als mensen zonder beperking;-geen drempels ervaren in hun zelfstandigheid;
  • zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen wonen, naar school kunnen gaan, het openbaar vervoer kunnen gebruiken, de juiste zorg krijgen, aan het werk zijn en kunnen ontspannen; 
  • zelfstandig besluiten kunnen nemen en ondersteund worden wanneer zij daartoe niet in staat zijn.

Verder streeft Onbeperkt Amersfoort na:

  • dat verordeningen en beleid aan de normen van het VN Verdrag Handicap voldoen;
  • dat de gemeente, zoals het VN Verdrag Handicap voorschrijft, zich inspant om dit te realiseren.

Missie (hoe bereiken wij die toekomst?):

De gemeente, scholen, instellingen, bedrijven, sportverenigingen, vervoerders, de horeca, winkels, festivals, (pop)podia, musea, bioscopen en bedrijven staan, zoals iedereen in Amersfoort, voor dezelfde opgave om er voor te zorgen dat mensen mét een beperking en/of chronische ziekte net zo goed kunnen leven en meedoen in de samenleving als mensen zonder.

Onbeperkt Amersfoort zet zich in voor bewustwording van de rechten die het VN Verdrag Handicap aan mensen met een beperking en chronisch zieken geeft. Gebaseerd op het VN Verdrag Handicap zet Onbeperkt Amersfoort zich er tevens voor in, dat men de juiste beslissingen neemt en zich actief inzet, zodat iedereen in Amersfoort volwaardig en zoveel als mogelijk zelfstandig mee kan doen in de samenleving. Dat doet Onbeperkt Amersfoort met een netwerk van ambassadeurs, die zowel individueel als gezamenlijk opereren, zoals dat vanuit de diversiteit aan beperkingen en chronische ziektes past en nodig is.

Doelen (hoe verwezenlijken we dit?):

Als Onbeperkt Amersfoort helpen we de gemeente en de samenleving om het goede te doen. Door te informeren, mee te denken, gevraagd en ongevraagd te adviseren en het beleid te monitoren. Onze ambassadeurs nemen zitting in overlegstructuren om daar het geluid van mensen met een beperking en chronisch zieken in Amersfoort te laten horen. Daarnaast organiseren we een jaarlijks publieksevenement tijdens de Week van de Toegankelijkheid, publiceren we regelmatig over de drempels die mensen met fysieke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen ervaren in de stad en informeren we het onderwijs en de gemeenteraad over de inclusieve stad.