Hoe word je ambassadeur?

Een ervaringsdeskundige als ambassadeur:
  • leeft zich uit eigen ervaring goed in in reacties en gevoelens van anderen;
  • kent en begrijpt de eigen oplossingen en die van lotgenoten;
  • is een rolmodel en biedt hoop op herstel of een betere situatie;
  • heeft zelf ervaring met bepaalde problemen of kent deze uit de naaste omgeving;
  • kan reflecteren op deze ervaringen;
  • zet ervaringen op een goede manier in;
  • kan voldoende afstand nemen van eigen ervaringen;
  • kan (na training) ervaringen inzetten om lotgenoten te ondersteunen.

Heb jij het in je om ambassadeur Onbeperkt Amersfoort te worden? Geef je dan op via ons contactformulier.

Hoe nu verder?
We nodigen je uit voor een gesprek. We komen naar jou toe of we spreken af bij Downey’s (Zuidsingel 65, Amersfoort) of op een andere locatie. Dan praten we over wat jij kunt en wilt bijdragen aan Onbeperkt Amersfoort, waar je deskundigheid over gaat en wat we van elkaar mogen verwachten. Als we dan allemaal nog steeds enthousiast zijn, dan ben je een nieuwe ambassadeur. Zo eenvoudig gaat dat!

Wat is een ambassadeur?
Wat doen onze ambassadeurs?
Wie zijn onze ambassadeurs?