Brief aan de informateur heer Plasterk

Een brief aan de informateur en de betrokken politieke partijen verstuurd, om extra aandacht te vragen voor de leefwereld van mensen met een beperking en hun naasten.
De brief is verzonden namens/samen met de gehele sector en achterban.

zie de brief via deze link:
https://iederin.nl/wp-content/uploads/2024/01/24-0923-Oproep-voor-de-formatie-van-mensen-met-een-beperking.pdf

filmpje van de Talkshow die gehouden is op 5 oktober 2023

In de week van de toegankelijkheid was er een Talkshow: Welkom in Amersfoort geórganiseerd
Ongeveer 1 op de 5 Amersfoorters heeft een chronische beperking.
Veel plekken in Amersfoort zijn toegankelijk voor mensen met een beperking, maar voelen ze zich er ook echt welkom? Ergens fysiek binnen kunnen komen is mooi, maar je eenmaal binnen ook fijn voelen is het doel natuurlijk!
Hoe wordt iemand met een beperking behandeld en bejegend in Amersfoort? Hoe zit het dus met de sociale toegankelijkheid van Amersfoort?

bekijk het filmpje van deze Talkshow op

https://www.youtube.com/watch?v=5Ipr9jiXMBI

Talkshow: Welkom in Amersfoort?!

Ervaringen van mensen met een beperking in Amersfoort, 5 oktober

“Mensen hebben geen idee dat je met een beperking heel veel kan, en ze benaderen je soms als een klein kind, wat ik niet fijn vind.”

Ongeveer 1 op de 5 Amersfoorters heeft een chronische beperking.

Veel plekken in Amersfoort zijn toegankelijk voor mensen met een beperking, maar voelen ze zich er ook echt welkom? Ergens fysiek binnen kunnen komen is mooi, maar je eenmaal binnen ook fijn voelen is het doel natuurlijk!

Hoe wordt iemand met een beperking behandeld en bejegend in Amersfoort? Hoe zit het dus met de sociale toegankelijkheid van Amersfoort?

De afgelopen maanden hebben Disability Studies, en stichting Onbeperkt Amersfoort samen met ervaringsdeskundigen hier onderzoek naar gedaan in het project Beter Bediend.

Benieuwd wat hun ervaringen zijn? Kom dan naar deze talkshow!

Ook zijn we geïnteresseerd naar uw ervaringen als ondernemer, zorgverlener, ambtenaar, bewoner met of zonder beperking.

We gaan met elkaar in gesprek en kijken hoe we onze stad toegankelijker kunnen maken zodat iedereen zich ook echt welkom voelt.  

Bij wederzijds begrip kan iemand zich echt welkom voelen:

 “Na wat geduld getoond te hebben bleek het bioscooppersoneel vriendelijk en behulpzaam”.

Deze talkshow wordt georganiseerd in het kader van de week van de toegankelijkheid.

Datum: donderdag 5 oktober 2023   

Tijd: Inloop vanaf 19.00 – Bijeenkomst van 19.30-22.00

Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort

Aanmelden kan via deze link of neem telefonisch contact op met

Luc Flamand 06-51390675

De locatie is rolstoeltoegankelijk en er zijn schrijftolken aanwezig.

Mocht u andere hulp of ondersteuning nodig hebben dan kunt u dat doorgeven via het aanmeldformulier of via het bovenstaande telefoonnummer.

Medisch Toiletpas

De problematiek voor mensen met spontaan toiletgebruik is uitzonderlijk groot. Deze doelgroep bestaat uit ruim 3 miljoen mensen.

De Stichting Medisch Toiletpas Nederland heeft de Nationale Toiletpas ontwikkeld welke overkoepelend is voor alle toilet gerelateerde ziektebeelden.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende meest chronische aandoeningen: ziekte van Crohn, Collitus Ulcerosa, PDS, IC, ALS, MS enzovoorts.

Het doel van de Stichting is om zoveel mogelijk toiletten gratis toegankelijk te stellen voor de pashouders welke een persoonlijke Medisch Toiletpas hebben ontvangen. Op deze manier krijgen mensen hun vrijheid weer terug.
Stichting Medisch Toiletpas Nederland is non-profit en werkt uitsluitend met vrijwilligers om de belangen van de pashouders te behartigen. De Medisch Toiletpas is voor en door mensen met een toiletgerelateerde problematiek ontwikkeld.

Heeft ook u een medische indicatie waarbij u veelvoudig van het toilet gebruik moet maken, dan kan de Medisch Toiletpas de sleutel zijn tot meer vrijheid in uw dagelijkse leven. Vraag uw gepersonaliseerde Medisch Toiletpas viahet aanvraagformulier in te vullen en voor meer informatie kijk op de site

Onbeperkt Amersfoort vormt platform van met name ervaringsdeskundigen.

Onbeperkt Amersfoort heeft een wijziging doorgemaakt.
Samen met ervaringsdeskundigen van Amersfoort Toegankelijk en ambassadeurs van Onbeperkt Amersfoort is er een platform opgestart.
De huidige bestuursleden zijn heel blij dat er vier ervaringsdeskundigen aspirant bestuurslid geworden zijn.
Enthousiasme is er genoeg en daar zijn wij met elkaar erg blij mee.
Er is een activiteitenprogramma opgesteld voor het komende jaar.
Wordt vervolgd.


Dagelijks bestuur

Maak je website digitaal toegankelijk

Maak je website digitaal toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Je krijgt als ondernemer een groter bereik, meer klanten, omdat je digitaal toegankelijk bent voor iedereen. Hoe? Bekijk de pdf die MKB Toegankelijk, samen met Mijn Leven 2.0, de Gemeente Amersfoort en Onbeperkt Amersfoort heeft gemaakt. #Toegankelijk.

Hoe maak ik mijn website digitaal toegankelijk?
Afbeelding met tips over een toegankelijke website, die onder de afbeelding ook in platte tekst wordt weergegeven.

Hoe maak ik mijn website digitaal toegankelijk?

Met een toegankelijke website heb je als ondernemer een groter bereik. Zo’n 20% van jouw (potentiële) klanten heeft moeite met het bekijken en lezen van websites. Dit zijn vooral blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Met een toegankelijke website beland je automatisch hoger in Google en is gebruiksvriendelijkheid voor iedereen. We geven je een aantal praktische en eenvoudige tips waarmee je de toegankelijkheid van je website verhoogt.

  1. Gebruik een websiteplatform dat toegankelijkheid ondersteunt.
  2. Kies voor contrasterende kleuren. Je website is hierdoor beter leesbaar en herkenbaar.
  3. Zorg ervoor dat je website via toetsenbord soepel te gebruiken is. Dat maakt je content toegankelijk.
  4. Geef afbeeldingen een beschrijving mee. Dit is een ALT-tekst. Screenreaders lezen voor wat er op de afbeelding te zien is.
  5. Slechtzienden scannen dankzij vergroot- of voorleessoftware eerst ‘koppen’. De structuur van de website is hierdoor voor hen duidelijk.
  6. Geef hyperlinks een begrijpelijke en heldere omschrijving. Hierdoor is duidelijk waar de link naartoe leidt.
  7. Zorg voor een rustige tekstopmaak. De lezer wordt hierdoor niet te veel afgeleid door de omgeving.
  8. Wees spaarzaam met hoofdletter, cursief of vette teksten. Dit is minder goed lesbaar.
  9. Schrijf actieve korte zinnen. Zorg ervoor dat het leesniveau van je tekst begrijpelijk is voor iedereen.
  10. Plaats ondertiteling bij video’s voor doven en slechthorenden. Voor slechtzienden en blinden is het belangrijk dat het geluid goed is.

Meer informatie en tips? Ga naar https://www.mkbtoegankelijk.nl/website/.

Reactie op de Kadernota

Geachte college,

Dinsdagavond 9 juli staat uw Kadernota 2020-2023 op de agenda van de gemeenteraad.
Toegankelijkheid, de spreekterm voor de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap, wordt op een drietal plaatsen benoemd. U hecht, net als in het Coalitieakkoord 2018-2022, belang aan een inclusieve en toegankelijke stad. U bent ook voornemens om het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’ te ondertekenen.

Op vragen van D66 geeft u aan dat u ruimte binnen bestaande programma’s biedt en een inspanningsverplichting verwacht van uw collegeleden. Tevens vertelt u de gemeenteraad met haar controlerende taak, dat u zelf zult toezien op de realisatie van de uitvoering van die inspanning.

Het bestuur van stichting Onbeperkt Amersfoort (voorheen Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort) juicht het toe dat u na het Coalitieakkoord ook in deze Kadernota weer aangeeft dat u de inclusieve en toegankelijke stad belang toedicht. Dat u hier geen middelen of instrumenten tegenover stelt is wat teleurstellend. U verwacht van uw collega’s en van uw ambtenaren dat zij zonder zichtbare aansporing, zonder kaders en/of randvoorwaarden deze promesse invulling geven. U stelt dat die ruimte binnen de bestaande programma’s er is, zonder aan te geven hoe u dit gaat monitoren, stimuleren en/of opleggen.

Zoals u weet is de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap niet vrijblijvend. Het is u bij wet opgelegd en dat houdt een verplichting in om u actief in te zetten voor de mensenrechten van Amersfoorters met een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking en/of chronische ziekte.

Om uw 800+ medewerkers en uzelf te stimuleren zich vol op de ruimte binnen bestaande programma’s te storten heeft u twee externe parttime functionarissen voor 18 en 20 uur in dienst. Het is hun taak om zowel u als de ambtelijke organisatie te motiveren invulling te geven aan de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap en daarnaast ook de samenleving daartoe te motiveren in samenwerking, bewustwording en uitvoering.

In Amersfoort leven ongeveer 20.000 mensen met een langdurige beperking, ongeveer 40.000 chronisch zieken en ruim 30.000 ouderen (cijfers van HandicapNL, Amnesty International en Amersfoort in Cijfers). De stichting Onbeperkt Amersfoort is van mening dat de personele invulling niet strookt met uw ambitie voor een inclusieve en toegankelijke stad. U verwacht dat de functionarissen zich met de wettelijke verplichting van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap bezighouden. Advisering richting uw college en de ambtelijke organisatie lijkt al een meer dan fulltime taak, laat staan dat zij deze ook nog zouden moeten monitoren en daarnaast de stad zelf moeten motiveren zich bezig te houden met het VN Verdrag Handicap.

Dat u iedere Amersfoorter met of zonder beperking en/of chronische ziekte gelijk wilt en zult behandelen met dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden, spreekt uit het Coalitieakkoord en de tekst in de Kadernota, maar vooralsnog niet uit de (financiële) invulling daarvan.

We vertrouwen erop dat dit college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad de urgentie van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap met ons en de tienduizenden Amersfoorters met een beperking en/of chronische ziekte, van alle leeftijden, voelen en onderkennen. Wij Amersfoort, zien graag dat de ruimte binnen bestaande programma’s wordt ingericht met kaders, voorwaarden en verplichtingen. En dat u hiervoor de financiën beschikbaar stelt.

We verzoeken u om vanaf de begroting 2020 de implementatie en uitvoering structureel bij twee fulltime projectleiders te beleggen. Tevens verwachten we dat zij daarbij de beschikking krijgen over voldoende financiële middelen en andere instrumenten om te kunnen adviseren en monitoren. We begrijpen dat uw Kadernota op dit moment hierin niet voorziet binnen de begroting. We vertrouwen erop dat u dit niet alleen belooft in woord, maar met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen, instrumenten en personele bezetting ook in daden omzet om zo de wettelijk verplichte implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap een succes te maken.

Tot slot.
Uiteraard bieden wij u, in het kader van het manifest ‘Iedereen doet mee!’ onze ervaringsdeskundige ambassadeurs aan om uw beleid extern te monitoren en u te helpen met de implementatie en advisering over de uitvoering van het VN Verdrag Handicap om Amersfoort toegankelijker te maken.

Met hoogachting,
namens het bestuur Onbeperkt Amersfoort,    

Jacques Happe
voorzitter

GPPA gaat door als Onbeperkt Amersfoort

Op 20 juni hebben penningmeester Frans Steeneveld en voorzitter Jacques Happe hun handtekening gezet onder de statutenwijziging van de stichting GPPA. Vanaf deze datum gaat het Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort GPPA verder onder de naam stichting Onbeperkt Amersfoort. Niet langer het hokje om mensen met een beperking in te plaatsen, maar de onbeperkte mogelijkheden en uitdagingen van mensen met een beperking en chronisch zieken, die zoveel meer zijn en kunnen in het leven. 

Met o.a. Conny Kooyman als ambassadeur om het leven van kwetsbare mensen te verbeteren. Wil jij je ook als ervaringsdeskundige inzetten voor kwetsbare Amersfoorters? Stuur dan een berichtje