Medisch Toiletpas

De problematiek voor mensen met spontaan toiletgebruik is uitzonderlijk groot. Deze doelgroep bestaat uit ruim 3 miljoen mensen.

De Stichting Medisch Toiletpas Nederland heeft de Nationale Toiletpas ontwikkeld welke overkoepelend is voor alle toilet gerelateerde ziektebeelden.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende meest chronische aandoeningen: ziekte van Crohn, Collitus Ulcerosa, PDS, IC, ALS, MS enzovoorts.

Het doel van de Stichting is om zoveel mogelijk toiletten gratis toegankelijk te stellen voor de pashouders welke een persoonlijke Medisch Toiletpas hebben ontvangen. Op deze manier krijgen mensen hun vrijheid weer terug.
Stichting Medisch Toiletpas Nederland is non-profit en werkt uitsluitend met vrijwilligers om de belangen van de pashouders te behartigen. De Medisch Toiletpas is voor en door mensen met een toiletgerelateerde problematiek ontwikkeld.

Heeft ook u een medische indicatie waarbij u veelvoudig van het toilet gebruik moet maken, dan kan de Medisch Toiletpas de sleutel zijn tot meer vrijheid in uw dagelijkse leven. Vraag uw gepersonaliseerde Medisch Toiletpas viahet aanvraagformulier in te vullen en voor meer informatie kijk op de site