Onbeperkt Amersfoort vormt platform van met name ervaringsdeskundigen.

Onbeperkt Amersfoort heeft een wijziging doorgemaakt.
Samen met ervaringsdeskundigen van Amersfoort Toegankelijk en ambassadeurs van Onbeperkt Amersfoort is er een platform opgestart.
De huidige bestuursleden zijn heel blij dat er vier ervaringsdeskundigen aspirant bestuurslid geworden zijn.
Enthousiasme is er genoeg en daar zijn wij met elkaar erg blij mee.
Er is een activiteitenprogramma opgesteld voor het komende jaar.
Wordt vervolgd.


Dagelijks bestuur