Eurosleutel: Onbeperkt toegang!

Met een eurosleutel krijgt je onbeperkt toegang tot openbare voorzieningen die aan specifieke ruimte- en/of hygiëne-eisen voldoen, zoals toiletten voor mindervaliden.Eurosleutel
Deze universele sleutel past op een voor heel Europa gestandaardiseerd slot zodat je er nu al op meer dan 10.000 plaatsen in Europa gebruik van kunt maken! Op het overzicht kun je zien welke openbare voorzieningen er momenteel in de BeNeLux zijn!

De eurosleutel wordt alleen verkocht aan een beperkte groep van mensen zoals ouderen of mensen met een fysieke handicap.
Voor meer informatie kijk op
www.eurosleutel.nl

ongehinderd zoekt Ambassadeurs!

Uit de digitale nieuwsbrief van ongehinderd (www.ongehinderd.nl)

Wij zijn op zoek naar jou! We zoeken enthousiaste ervaringsdeskundigen die samen met ons gemeenten en locaties willen motiveren om met toegankelijkheid aan de slag te gaan. Dit kan op verschillende manieren:

  • Door samen met ons met jouw gemeente om tafel te gaan
  • Door deel te nemen aan een ervaringsronde door de binnenstad
  • Door met de Ongehinderd app locaties aan te melden die volgens jou heel goed toegankelijk zijn of locaties die nog een paar stappen te zetten hebben
    Lijkt jou dit leuk om te doen? Neem contact met ons op via
    community@ongehinderd.nl
    en wij kijken met je naar de mogelijkheden.

Onbeperkt Amersfoort vormt platform van met name ervaringsdeskundigen.

Onbeperkt Amersfoort heeft een wijziging doorgemaakt.
Samen met ervaringsdeskundigen van Amersfoort Toegankelijk en ambassadeurs van Onbeperkt Amersfoort is er een platform opgestart.
De huidige bestuursleden zijn heel blij dat er vier ervaringsdeskundigen aspirant bestuurslid geworden zijn.
Enthousiasme is er genoeg en daar zijn wij met elkaar erg blij mee.
Er is een activiteitenprogramma opgesteld voor het komende jaar.
Wordt vervolgd.


Dagelijks bestuur

Voorzitter Jacques Happe treedt terug

Met ingang van woensdag 17 september 2022 is voorzitter Jacques Happe afgetreden als bestuurslid van Onbeperkt Amersfoort. In een bericht aan de ambassadeurs zegt hij dankbaar te zijn voor de inzet van de ambassadeurs voor mensen in Amersfoort met een beperking. Hij blijft beschikbaar als ambassadeur.
Onderstaand Jacques’ bericht aan de ambassadeurs.

Tussen 2014 en 2018 zette ik mij als gemeenteraadslid in voor een toegankelijker Amersfoort. Dat heb ik met heel mijn hart, ziel en zaligheid gedaan.

Toen het er in het najaar van 2017 op leek dat ik niet terug zou keren na de verkiezingen in maart 2018, vroegen de toenmalig voorzitter Henk van Essen en secretaris Gijs Klomp van de GPPA mij of ik dan tot het bestuur wilde toetreden. Sterker nog, of ik me als beoogd voorzitter vanuit de belangenbehartiging in wilde zetten voor Amersfoorters met een beperking. Daar heb ik volmondig ‘ja’ tegen gezegd. Met hen, Anja Prakken en later Frans Steeneveld hebben we toen de GPPA omgevormd tot Onbeperkt Amersfoort. Het was pionieren en soms ook onstuimig. Henk en Gijs vonden het na jaren inzet voor de GPPA tijd om een stap terug te doen, maar bleven als ambassadeurs verbonden. De samenwerking met Anja verliep helaas minder goed, maar Frans is tot op heden nog altijd de penningmeester. Ongeveer anderhalf jaar lang is voormalig paralympisch zwemmer Simon Boer bestuurslid geweest en sinds twee jaar hebben we met Luc Flamand een hele sterke pion voor de ambassadeurs. Een van hen overleed eerder dit jaar en was de bouwer van onze website, Branko Scheggetman. We weten allemaal dat het leven eindig is, maar je wilt geen goede vrienden te vroeg verliezen. Het was een verdrietige episode.

We hebben de afgelopen jaren ons ambassadeurspotentieel uitgebreid, zijn een nauwe samenwerking aangegaan met Mijn Leven 2.0 en het team Toegankelijkheid van de gemeente Amersfoort. We hebben onze betrokkenheid getoond in het Regionaal Overleg Openbaar Vervoer via Conny Kooijman (dank!). We kijken scherp naar de toegankelijkheid bij bouwbesluiten via het WAC (Lennard en Gijs, dank daarvoor) en hebben ons vol ingezet voor een goed contact met de politieke besluitvoering. Zo hebben we input geleverd en meegeschreven aan voorstellen van verschillende politieke partijen. Met goede resultaten (sportmiddelen worden niet langer doorbelast) en soms wat minder. Tijdens de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid hebben we samen met andere organisaties en de gemeente mooie bijeenkomsten georganiseerd.

Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen ervaringsdeskundigen van de gemeente en ambassadeurs van Onbeperkt Amersfoort om tot een gemeenschappelijk platform te komen. Een prima initiatief om breder in te kunnen zetten voor de behartiging van belangen van mensen met een beperking en/of chronisch zieken. Want als Onbeperkt Amersfoort zijn we niet de factor die we hadden willen zijn. Bijvoorbeeld in de besluitvorming door de gemeente, of de noodzakelijke belangenbehartiger voor mensen met een beperking.

Dat trek ik me aan. En ik weet dat het mede komt door mijn drukke werkzaamheden en medische tegenslag (darmkanker, post covid syndroom – ook wel long covid genoemd), die teveel energie kosten en voor onrust in mijn leven zorgen. Gelukkig heeft het nieuwe college van de gemeente Amersfoort enorm goed ingezet op een betere toegankelijkheid en dat is een enorme verbetering. Persoonlijk ben ik heel blij dat een van mijn unaniem aangenomen voorstellen uit 2015 nu eindelijk ten uitvoer zal worden gebracht. Onlangs overleed Roel Mulder, mijn maatje uit de gemeenteraad met wie ik alle voorstellen voor een toegankelijk Amersfoort heb geschreven en ingediend. Het heeft me doen realiseren dat ik naast altijd maar bezig zijn ook voldoende tijd wil nemen om van het leven te genieten. Het kan zomaar opeens afgelopen zijn tenslotte. Met mijn medische beperkingen, heb ik gemerkt dat ik niet altijd de energie heb om me volledig en vol in te kunnen zetten voor Onbeperkt Amersfoort. De organisatie heeft dat wel nodig. Dat betekent dat voor mij nu het moment is aangebroken om een stap terug te doen. En dus treed ik terug uit het bestuur. Uiteraard blijf ik beschikbaar als ambassadeur.

Ik ben dankbaar voor wat we hebben opgebouwd en bereikt. Dankbaar voor het werk wat ambassadeurs en ervaringsdeskundigen betekenen voor anderen, omdat hun input van belang is voor overheidsbeleid, toegankelijkheid en voor ontwikkelingen in de samenleving.
Dank voor jullie inzet en we komen elkaar vast nog wel tegen.

Jacques Happe

Ambassadeur Branko Scheggetman overleden

Dinsdag is Branko Scheggetman (41) overleden. Branko was de eerste ambassadeur van Onbeperkt Amersfoort en de webmaster van onze website. Met humor en enthousiasme toonde Branko de onbeperkte mogelijkheden van zijn handicap. Enthousiasme wat hij ook had voor zijn sportieve carrière als rolstoelhockeyer bij De Keistadrollers. Zijn dood is een groot verlies voor ons allen.
In gedachten zijn wij bij zijn familie en vrienden. Heel veel sterkte bij dit grote gemis.

Jacques Happe
voorzitter Onbeperkt Amersfoort