Voorzitter Jacques Happe treedt terug

Met ingang van woensdag 17 september 2022 is voorzitter Jacques Happe afgetreden als bestuurslid van Onbeperkt Amersfoort. In een bericht aan de ambassadeurs zegt hij dankbaar te zijn voor de inzet van de ambassadeurs voor mensen in Amersfoort met een beperking. Hij blijft beschikbaar als ambassadeur.
Onderstaand Jacques’ bericht aan de ambassadeurs.

Tussen 2014 en 2018 zette ik mij als gemeenteraadslid in voor een toegankelijker Amersfoort. Dat heb ik met heel mijn hart, ziel en zaligheid gedaan.

Toen het er in het najaar van 2017 op leek dat ik niet terug zou keren na de verkiezingen in maart 2018, vroegen de toenmalig voorzitter Henk van Essen en secretaris Gijs Klomp van de GPPA mij of ik dan tot het bestuur wilde toetreden. Sterker nog, of ik me als beoogd voorzitter vanuit de belangenbehartiging in wilde zetten voor Amersfoorters met een beperking. Daar heb ik volmondig ‘ja’ tegen gezegd. Met hen, Anja Prakken en later Frans Steeneveld hebben we toen de GPPA omgevormd tot Onbeperkt Amersfoort. Het was pionieren en soms ook onstuimig. Henk en Gijs vonden het na jaren inzet voor de GPPA tijd om een stap terug te doen, maar bleven als ambassadeurs verbonden. De samenwerking met Anja verliep helaas minder goed, maar Frans is tot op heden nog altijd de penningmeester. Ongeveer anderhalf jaar lang is voormalig paralympisch zwemmer Simon Boer bestuurslid geweest en sinds twee jaar hebben we met Luc Flamand een hele sterke pion voor de ambassadeurs. Een van hen overleed eerder dit jaar en was de bouwer van onze website, Branko Scheggetman. We weten allemaal dat het leven eindig is, maar je wilt geen goede vrienden te vroeg verliezen. Het was een verdrietige episode.

We hebben de afgelopen jaren ons ambassadeurspotentieel uitgebreid, zijn een nauwe samenwerking aangegaan met Mijn Leven 2.0 en het team Toegankelijkheid van de gemeente Amersfoort. We hebben onze betrokkenheid getoond in het Regionaal Overleg Openbaar Vervoer via Conny Kooijman (dank!). We kijken scherp naar de toegankelijkheid bij bouwbesluiten via het WAC (Lennard en Gijs, dank daarvoor) en hebben ons vol ingezet voor een goed contact met de politieke besluitvoering. Zo hebben we input geleverd en meegeschreven aan voorstellen van verschillende politieke partijen. Met goede resultaten (sportmiddelen worden niet langer doorbelast) en soms wat minder. Tijdens de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid hebben we samen met andere organisaties en de gemeente mooie bijeenkomsten georganiseerd.

Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen ervaringsdeskundigen van de gemeente en ambassadeurs van Onbeperkt Amersfoort om tot een gemeenschappelijk platform te komen. Een prima initiatief om breder in te kunnen zetten voor de behartiging van belangen van mensen met een beperking en/of chronisch zieken. Want als Onbeperkt Amersfoort zijn we niet de factor die we hadden willen zijn. Bijvoorbeeld in de besluitvorming door de gemeente, of de noodzakelijke belangenbehartiger voor mensen met een beperking.

Dat trek ik me aan. En ik weet dat het mede komt door mijn drukke werkzaamheden en medische tegenslag (darmkanker, post covid syndroom – ook wel long covid genoemd), die teveel energie kosten en voor onrust in mijn leven zorgen. Gelukkig heeft het nieuwe college van de gemeente Amersfoort enorm goed ingezet op een betere toegankelijkheid en dat is een enorme verbetering. Persoonlijk ben ik heel blij dat een van mijn unaniem aangenomen voorstellen uit 2015 nu eindelijk ten uitvoer zal worden gebracht. Onlangs overleed Roel Mulder, mijn maatje uit de gemeenteraad met wie ik alle voorstellen voor een toegankelijk Amersfoort heb geschreven en ingediend. Het heeft me doen realiseren dat ik naast altijd maar bezig zijn ook voldoende tijd wil nemen om van het leven te genieten. Het kan zomaar opeens afgelopen zijn tenslotte. Met mijn medische beperkingen, heb ik gemerkt dat ik niet altijd de energie heb om me volledig en vol in te kunnen zetten voor Onbeperkt Amersfoort. De organisatie heeft dat wel nodig. Dat betekent dat voor mij nu het moment is aangebroken om een stap terug te doen. En dus treed ik terug uit het bestuur. Uiteraard blijf ik beschikbaar als ambassadeur.

Ik ben dankbaar voor wat we hebben opgebouwd en bereikt. Dankbaar voor het werk wat ambassadeurs en ervaringsdeskundigen betekenen voor anderen, omdat hun input van belang is voor overheidsbeleid, toegankelijkheid en voor ontwikkelingen in de samenleving.
Dank voor jullie inzet en we komen elkaar vast nog wel tegen.

Jacques Happe

Ambassadeur Branko Scheggetman overleden

Dinsdag is Branko Scheggetman (41) overleden. Branko was de eerste ambassadeur van Onbeperkt Amersfoort en de webmaster van onze website. Met humor en enthousiasme toonde Branko de onbeperkte mogelijkheden van zijn handicap. Enthousiasme wat hij ook had voor zijn sportieve carrière als rolstoelhockeyer bij De Keistadrollers. Zijn dood is een groot verlies voor ons allen.
In gedachten zijn wij bij zijn familie en vrienden. Heel veel sterkte bij dit grote gemis.

Jacques Happe
voorzitter Onbeperkt Amersfoort

Maak je website digitaal toegankelijk

Maak je website digitaal toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Je krijgt als ondernemer een groter bereik, meer klanten, omdat je digitaal toegankelijk bent voor iedereen. Hoe? Bekijk de pdf die MKB Toegankelijk, samen met Mijn Leven 2.0, de Gemeente Amersfoort en Onbeperkt Amersfoort heeft gemaakt. #Toegankelijk.

Hoe maak ik mijn website digitaal toegankelijk?
Afbeelding met tips over een toegankelijke website, die onder de afbeelding ook in platte tekst wordt weergegeven.

Hoe maak ik mijn website digitaal toegankelijk?

Met een toegankelijke website heb je als ondernemer een groter bereik. Zo’n 20% van jouw (potentiële) klanten heeft moeite met het bekijken en lezen van websites. Dit zijn vooral blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Met een toegankelijke website beland je automatisch hoger in Google en is gebruiksvriendelijkheid voor iedereen. We geven je een aantal praktische en eenvoudige tips waarmee je de toegankelijkheid van je website verhoogt.

  1. Gebruik een websiteplatform dat toegankelijkheid ondersteunt.
  2. Kies voor contrasterende kleuren. Je website is hierdoor beter leesbaar en herkenbaar.
  3. Zorg ervoor dat je website via toetsenbord soepel te gebruiken is. Dat maakt je content toegankelijk.
  4. Geef afbeeldingen een beschrijving mee. Dit is een ALT-tekst. Screenreaders lezen voor wat er op de afbeelding te zien is.
  5. Slechtzienden scannen dankzij vergroot- of voorleessoftware eerst ‘koppen’. De structuur van de website is hierdoor voor hen duidelijk.
  6. Geef hyperlinks een begrijpelijke en heldere omschrijving. Hierdoor is duidelijk waar de link naartoe leidt.
  7. Zorg voor een rustige tekstopmaak. De lezer wordt hierdoor niet te veel afgeleid door de omgeving.
  8. Wees spaarzaam met hoofdletter, cursief of vette teksten. Dit is minder goed lesbaar.
  9. Schrijf actieve korte zinnen. Zorg ervoor dat het leesniveau van je tekst begrijpelijk is voor iedereen.
  10. Plaats ondertiteling bij video’s voor doven en slechthorenden. Voor slechtzienden en blinden is het belangrijk dat het geluid goed is.

Meer informatie en tips? Ga naar https://www.mkbtoegankelijk.nl/website/.

Reactie op de Kadernota

Geachte college,

Dinsdagavond 9 juli staat uw Kadernota 2020-2023 op de agenda van de gemeenteraad.
Toegankelijkheid, de spreekterm voor de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap, wordt op een drietal plaatsen benoemd. U hecht, net als in het Coalitieakkoord 2018-2022, belang aan een inclusieve en toegankelijke stad. U bent ook voornemens om het landelijke manifest ‘Iedereen doet mee!’ te ondertekenen.

Op vragen van D66 geeft u aan dat u ruimte binnen bestaande programma’s biedt en een inspanningsverplichting verwacht van uw collegeleden. Tevens vertelt u de gemeenteraad met haar controlerende taak, dat u zelf zult toezien op de realisatie van de uitvoering van die inspanning.

Het bestuur van stichting Onbeperkt Amersfoort (voorheen Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort) juicht het toe dat u na het Coalitieakkoord ook in deze Kadernota weer aangeeft dat u de inclusieve en toegankelijke stad belang toedicht. Dat u hier geen middelen of instrumenten tegenover stelt is wat teleurstellend. U verwacht van uw collega’s en van uw ambtenaren dat zij zonder zichtbare aansporing, zonder kaders en/of randvoorwaarden deze promesse invulling geven. U stelt dat die ruimte binnen de bestaande programma’s er is, zonder aan te geven hoe u dit gaat monitoren, stimuleren en/of opleggen.

Zoals u weet is de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap niet vrijblijvend. Het is u bij wet opgelegd en dat houdt een verplichting in om u actief in te zetten voor de mensenrechten van Amersfoorters met een fysieke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking en/of chronische ziekte.

Om uw 800+ medewerkers en uzelf te stimuleren zich vol op de ruimte binnen bestaande programma’s te storten heeft u twee externe parttime functionarissen voor 18 en 20 uur in dienst. Het is hun taak om zowel u als de ambtelijke organisatie te motiveren invulling te geven aan de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap en daarnaast ook de samenleving daartoe te motiveren in samenwerking, bewustwording en uitvoering.

In Amersfoort leven ongeveer 20.000 mensen met een langdurige beperking, ongeveer 40.000 chronisch zieken en ruim 30.000 ouderen (cijfers van HandicapNL, Amnesty International en Amersfoort in Cijfers). De stichting Onbeperkt Amersfoort is van mening dat de personele invulling niet strookt met uw ambitie voor een inclusieve en toegankelijke stad. U verwacht dat de functionarissen zich met de wettelijke verplichting van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap bezighouden. Advisering richting uw college en de ambtelijke organisatie lijkt al een meer dan fulltime taak, laat staan dat zij deze ook nog zouden moeten monitoren en daarnaast de stad zelf moeten motiveren zich bezig te houden met het VN Verdrag Handicap.

Dat u iedere Amersfoorter met of zonder beperking en/of chronische ziekte gelijk wilt en zult behandelen met dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden, spreekt uit het Coalitieakkoord en de tekst in de Kadernota, maar vooralsnog niet uit de (financiële) invulling daarvan.

We vertrouwen erop dat dit college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad de urgentie van de implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap met ons en de tienduizenden Amersfoorters met een beperking en/of chronische ziekte, van alle leeftijden, voelen en onderkennen. Wij Amersfoort, zien graag dat de ruimte binnen bestaande programma’s wordt ingericht met kaders, voorwaarden en verplichtingen. En dat u hiervoor de financiën beschikbaar stelt.

We verzoeken u om vanaf de begroting 2020 de implementatie en uitvoering structureel bij twee fulltime projectleiders te beleggen. Tevens verwachten we dat zij daarbij de beschikking krijgen over voldoende financiële middelen en andere instrumenten om te kunnen adviseren en monitoren. We begrijpen dat uw Kadernota op dit moment hierin niet voorziet binnen de begroting. We vertrouwen erop dat u dit niet alleen belooft in woord, maar met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen, instrumenten en personele bezetting ook in daden omzet om zo de wettelijk verplichte implementatie en uitvoering van het VN Verdrag Handicap een succes te maken.

Tot slot.
Uiteraard bieden wij u, in het kader van het manifest ‘Iedereen doet mee!’ onze ervaringsdeskundige ambassadeurs aan om uw beleid extern te monitoren en u te helpen met de implementatie en advisering over de uitvoering van het VN Verdrag Handicap om Amersfoort toegankelijker te maken.

Met hoogachting,
namens het bestuur Onbeperkt Amersfoort,    

Jacques Happe
voorzitter

GPPA gaat door als Onbeperkt Amersfoort

Op 20 juni hebben penningmeester Frans Steeneveld en voorzitter Jacques Happe hun handtekening gezet onder de statutenwijziging van de stichting GPPA. Vanaf deze datum gaat het Gehandicapten- en Patiënten Platform Amersfoort GPPA verder onder de naam stichting Onbeperkt Amersfoort. Niet langer het hokje om mensen met een beperking in te plaatsen, maar de onbeperkte mogelijkheden en uitdagingen van mensen met een beperking en chronisch zieken, die zoveel meer zijn en kunnen in het leven. 

Met o.a. Conny Kooyman als ambassadeur om het leven van kwetsbare mensen te verbeteren. Wil jij je ook als ervaringsdeskundige inzetten voor kwetsbare Amersfoorters? Stuur dan een berichtje